Metody numeryczne

Wstęp

Na tych stronach znajdują się podstawowe informacje dotyczące kursu W10MTR-SI0051P „Metody numeryczne” dla studentów kierunku Mechatronika. Kurs projektowany był dosyć już dawno, a w roku akademickim 2015/2016 odbyła się jego premiera. Pisząc oficjalną kartę katalogową kursu nie uwzględniłem, że będzie odbywał się on na siódmym semestrze i, że zajęcia odbywać się będą w trybie \(5 \times 3\), a nie w \(7 \times 2 + 1\). Stąd układ zajęć będzie się nieco różnił.

Kurs odbywa się wyłącznie w formie projektu, zakłada więc, ze podstawy teoretyczne studenci będą musieli odświeżyć sobie (lub zdobyć) samodzielnie. Tu są jedynie najbardziej podstawowe wiadomości dotyczące głównie arytmetyki komputerowej.

Lista literatury pomocniczej znajduje się na samym końcu.

Podczas zajęć używać będziemy programów Mathematica i Matlab. Zakładam, że z tym drugim programem studenci kierunku Mechatronika mieli już kontakt. Pierwszy jest znacznie mniej popularny, ale z różnych względów wart poznania. Programy mają swoją dokumentację (dostępną również on-line). W większości praktycznych zastosowań zamiast programu Matlab można używać programu Scilab. Jego zaletą jest to, że jest to program darmowy i może być legalnie używany na komputerach domowych.

Wszystkie te informacje w postaci jednego pliku.

Zasady zaliczania

Zajęcia nie powinny już być eksperymentalne, ale ciągle poszukuję właściwych zasad.

Proponuję zatem następujące zasady:

  1. Być może czasami rzucę jakieś pytanie teoretyczne i punktował będę poprawne odpowiedzi.
  2. Na zakończenie każdych zajęć prosił będę o zaprezentowanie uzyskanych wyników.
  3. Każde zajęcia kończą się krótkim, maksimum jednostronicowym sprawozdaniem, które należy przesłać pocztą elektroniczną przed następnymi zajęciami.
  4. Istnieje jeszcze możliwość indywidualnego zaliczana. Szczegóły na zajęciach.

Zajęcia są obowiązkowe.