Lektury

Uwaga: Wszystkie odnośniki internetowe wymagają sprawdzenia…

Literatura

[1] Grębosz J., Symfonia C++, Kallimach, Kraków 2000.

[2] Griffiths D., Griffiths D., C. Rusz głową!, Helion, Gliwice 2013, strona księgarni: http://helion.pl/ksiazki/c-rusz-glowa-david-griffiths-dawn-griffiths,cruszg.htm.

[3] Griffiths D., Griffiths D., Head First C, Head First, O’Reilly 2011, URL http://proquestcombo.safaribooksonline.com/9781449335649, są szanse, żeby ksiazka byłą dostępna pod tym adresem: http://proquestcombo.safaribooksonline.com/9781449335649. Można się o nią „dobijać” zgodnie z instrukcją na stronie biblioteki.

[4] Harel D., Feldman Y., Rzecz o istocie informatyki: algorytmika, Klasyka informatyki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, 2002, 2008.

[5] Heineman G., Pollice G., Selkow S., Algorytmy. Almanach, Helion, Gliwice 2010.

[6] Holmes S., C programming, http://www.imada.sdu.dk/~svalle/courses/dm14-2005/mirror/c/, URL http://www.imada.sdu.dk/~svalle/courses/dm14-2005/mirror/c/ 1995.

[7] Jensen T., A tutorial on pointers and arrays in C, URL http://pweb.netcom.com/~tjensen/ptr/pointers.htm, dostępne jako http://pweb.netcom.com/~tjensen/ptr/pointers.htm 2000.

[8] Kendrick R., Some dark corners of C, URL https://docs.google.com/presentation/d/1h49gY3TSiayLMXYmRMaAEMl05FaJ-Z6jDOWOz3EsqqQ/preview#slide=id.gec7eb408_3500 2013.

[9] Kernighan B.W., Ritchie D.M., Język ANSI C, WNT, Warszawa 2007.

[10] Klemens B., 21st Century C, O’Reilly Media 2012, URL http://shop.oreilly.com/product/0636920025108.do, http://shop.oreilly.com/product/0636920025108.do.

[11] Kubiak M.J., Programuję w językach Turbo Pascal i C/C++: programowanie strukturalne z elementami programowania obiektowego, Mikom, Warszawa 2001.

[12] O’Riordan C., Learning GNU C, Ciaran O’Riordan 2002, URL http://www.faqs.org/docs/learnc/.

[13] Reese R.M., Wskaźniki w języku C: przewodnik, Helion, Gliwice 2014, dostęp po zalogowaniu w bazie NASBI. http://biblioteka.pwr.wroc.pl/NASBI_Naukowa_Akademicka_Sieciowa_Biblioteka_Internetowa,161.dhtml.

[14] Reese R.M., Understanding and Using C Pointers, O’Reilly 2013, URL http://shop.oreilly.com/product/0636920028000.do.

[15] Sapek A., W głąb języka C, Helion, Gliwice 1993, URL ftp://ftp.helion.pl/online/wglab/1-3.pdf, wersja elektroniczna dostępna pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/online/wglab/1-3.pdf.

[16] Schildt H., Leksykon C/C++, Oficyna Wydawnicza LTP, Warszawa 2002.

[17] Sexton C., Język C to proste, Wyd. RM, Warszawa 2001.

[18] Sexton C., Programowanie w C++ — to proste, RM, Warszawa 2001.

[19] Stańczyk P., Algorytmika praktyczna: Nie tylko dla mistrzów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

[20] Stec K., Wybrane elementy języka C, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2001.

[21] Tondo C.L., Gimpel S.E., Kruszewska D., Język ANSI C: Ćwiczenia I Rozwiązania, wyd. 2 wyd., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

[22] Wayner P., 12 predictions for the future of programming, URL http://www.infoworld.com/d/application-development/12-predictions-the-future-of-programming-235292 2014.

[23] Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2001.

[24] Wróblewski P., Algorytmy: struktury danych i techniki programowania, Helion, Gliwice 2010.

[25] A GNU Manual, rozdz. Nested Functions, Free Software Foundation, Inc. 2015, URL https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-5.3.0/gcc/Nested-Functions.html#Nested-Functions.

[26] Programowanie w języku C, URL http://pl.wikibooks.org/wiki/Programowanie:C, wersja elektroniczna dostępna pod adresem: http://pl.wikibooks.org/wiki/Programowanie:C 2007.

[27] Parlante N., Essential C, URL http://cslibrary.stanford.edu/101/EssentialC.pdf 2003.

[28] Parlante N., Pointers and memory, URL http://cslibrary.stanford.edu/102/PointersAndMemory.pdf 2000.

[29] Parlante N., Linked list problems, URL http://cslibrary.stanford.edu/105/LinkedListProblems.pdf 2002.

[30] Parlante N., Binary trees, URL http://cslibrary.stanford.edu/110/BinaryTrees.pdf 2001.

[31] Parlante N., The great tree-list recursion problem, URL http://cslibrary.stanford.edu/109/TreeListRecursion.html 2001.

[32] Parlante N., Pointer basics, URL http://cslibrary.stanford.edu/106/ 1999.

[33] Parlante N., Zelenski J., Unix programming tools, URL http://cslibrary.stanford.edu/107/UnixProgrammingTools.pdf 2001.