Wprowadzenie do informatyki

Spis treści

Jest to podstawowy zestaw informacji dla kursu Wprowadzenie do informatyki prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Mechatronika.

Slajdy

 1. Język C w pigułce
 2. Programowanie (Blockly) slajdy i coś do czytania, Wprowadzenie. Algorytm. Schematy blokowe. Idea programowania strukturalnego.
 3. Struktura programów w C. Identyfikator, typy danych (typy fundamentalne: całkowite, rzeczywiste, znakowe, logiczny), deklaracja i inicjalizacja zmiennych, definiowanie stałych. Komunikacja poprzez konsolę. Operatory: arytmetyczne, logiczne, inkrementacji, dekrementacji, przypisania. Obliczanie wartości wyrażeń.
 4. Instrukcje sterujące.
 5. Preprocesor: dyrektywy, makrodefinicje. Zazwyczaj temat omawiany jest w sposób skrótowy!
 6. Funkcje: budowa funkcji, argumenty funkcji, wynik wykonania funkcji, definicje i deklaracje globalne, argumenty funkcji main, rekurencja.
 7. Tablice (tablice jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków.
 8. Wskaźniki. Pamięć dynamiczna.
 9. Kolokwium (czasami go nie ma)
 10. Struktury danych, unie: deklaracja struktury, definiowanie zmiennej strukturalnej, tablice struktur, wskaźniki a struktury danych.
 11. Operacje na plikach: otwieranie, zamykanie plików, czytanie i zapisywanie do plików.
 12. Formatowanie w operacjach wejście/wyjście. Binarne wejście/wyjście.
 13. Operacje na łańcuchach znaków.
 14. Programy pomocnicze: diff, make, systemy rcs i cvs, debugger. Zarządzanie wersjami. Środowiska zintegrowane.
 15. Programowanie strukturalne w praktyce: podział programu na moduły, struktury danych, kompilacja.
 16. Extra:

Podręczniki

Na stronach jest lista bardzo wielu dostępnych w księgarni/bibliotece/Internecie źródeł informacji na temat programowania w języku C.

Ja korzystam głównie z:

 • Kernighan B.W., Ritchie D.M., Język ANSI C, WNT, Warszawa 2007.
 • Griffiths D., Griffiths D., C. Rusz głową! Helion 2013.
 • Reese R.M., Wskaźniki w języku C. Przewodnik, Helion 2014.

Bryk

Powstała pierwsza wersja czegoś w rodzaju bryku do wykładu. Po angielsku nazywa się to zwykle Lecture Notes. Materiał powstał na podstawie slajdów do wykładu i będzie stale uzupełniany o różne komentarze (których na slajdach nie ma i nie będzie). Nie warto jeszcze tego chyba drukować (tym bardziej, że to prawie 200 stron). Na razie nie przewiduję innej wersji niż PDF.

Do pobrania:

Na stronie tytułowej znajdują się informacje na temat daty ostatnich zmian. Informacje takie dostępne są również dla każdego rozdziału.

Gadżety

 1. ANSI C Reference Card (najważniejsze polecenia języka C do wydrukowania na jednej kartce)