Język C: dynamiczne tablice dwuwymiarowe i funkcje

Wstęp

Język C pozwala deklarować tablice w „klasyczny sposób" to znaczy określając ich typ i liczbę elementów. Deklaracja tablicy jednowymiarowej wygląda tak:

int tab1d[10];

(w nawiasach podajemy liczbę elementów).

W przypadku tablic dwuwymiarowych deklaracja wygląda tak:

double tab2d[10][12];

w pierwszym nawiasie kwadratowym podana jest liczba wierszy, w drugim liczba kolumn.

Do elementów tablic dobieramy się w standardowy (cokolwiek to znaczy) sposób, na przykład:

tab2d[3][5] = tab1d[7];
tab1d[3] = round(tab2d[4][4]);

Natomiast zapis z dwoma nawiasami kwadratowymi sugeruje, że mamy do czynienia z bardziej skomplikowanym tworem: jednowymiarową tablicą (adresów) jednowymiarowych tablic.

W istocie, nawet przy powyższych deklaracjach poprawny jest zapis

tab2d[3]

na przykład

print("Adres wiersza 3 wynosi: %p\n", tab2d[3]);

Zwracam uwagę na format wydruku %p przeznaczony do drukowania wartości wskaźników.

Przykład

Poniższy przykład pokazuje jak można zadeklarować dynamiczną tablicę dwuwymiarową (i przekazać jej adres do funkcji).

Najpierw deklarujemy wskaźnik, w którym będą zapamiętane wszystkie adresy:

double **t;

Jeżeli zapisać to w nawiasach double *(*t) to widać że deklarujemy standardowo adres tablicy jednowymiarowej *(). Druga gwiazdka mówi o tym, że elementami tej tablicy również będą adresy *t.

Cały przykład wygląda tak:

/* -*- Mode: C; indent-tabs-mode: t; c-basic-offset: 4; tab-width: 4 -*- */
/*
 * main.c
 * Copyright (C) 2012 Wojciech Myszka <myszka@asusux>
 *
 * tablice is free software: you can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 * Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * tablice is distributed in the hope that it will be useful, but
 * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 * See the GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License along
 * with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void dane(int, int, double **);

double srednia(int N, int M, double **tablica);

int main()
{
  int i, j;
  /* Liczba wierszy N */
  int N = 10;
  /* Liczba kolumn M */
  int M = 12;
  /*
    Deklarujemy tablicę zawierająca adresy kolejnych wierszy...
    te dwie gwiazdki są bardzo ważne:
    pierwsza (od lewej) mówi, że będzie to tablica jednowymiarowa...
    druga - ...adresów (wskaznikow)
   */
  double **t;
  /* ...i przydzielamy pamięć dla N adresów double: */
  t = malloc( N * sizeof( double * ) );
  if ( t == NULL )
  {
    /* Oraz sprawdzamy, czy pamięć została przydzielona */
    printf("Nie moge przydzielic pamieci!\n");
    goto koniec;
  }
  /* Teraz przydzielamy pamięć dla każdego wiersza */
  for ( i = 0; i < N; i++ )
  {
    t[i] = malloc( M * sizeof( double ) );
    if ( t[i] == NULL )
    {
      /* i sprawdzamy czy została przydzielona */
      printf("Nie moge przydzielic pamieci!\n");
      goto koniec;
    }
  }
  /* Do elementów tablicy dobieramy się normalnie: */
  t[1][10] = 100.;
  dane(N, M, t);
  for ( i = 0; i < N; i++ )
  {
    for ( j = 0; j < M; j++ )
      printf("%.3f ", t[i][j]);
    printf("\n");
  }
  return ( 0 );
koniec:
  return 1;
}

void dane(int N, int M, double **tablica)
{
  /*
   * Tablica dwuwymiarowa w funkcji
   */
  int i, j;
  for ( i = 0; i < N; i++ )
    for ( j = 0; j < M; j++ )
      tablica[i][j] = -1;
}
Poprzedni
Następny