Rekurencyjna metoda połowienia

Poniżej w pełni funkcjonalny program w Blockly realizujący rekurencyjną wersję metody połowienia. Program można dowolnie zmieniać i modyfikować. Po odświeżeniu strony powróci do postaci pierwotnej.

To co można obejrzeć to wyniki pośrednie (należy uaktywnić „szary bloczek” w funkcji zerow (pod koniec pętli). Można też zmieniać wartość parametru $E$ (epsilon) żeby zobaczyć jaki ma to wpływ na dokładność obliczeń. Aktualnie program szuka takiej wartości funkcji $x$, dla której $sin(x)=0.5$, ale można zmodyfikować funkcję $f$.

Poprzedni
Następny