Laboratorium 14: Zaawansowane wejście/wyjście...

…dla zaawansowanych studentów.

Zadanie

Napisz program czytający z pliku informacje i wyświetlający każdy bajt w kilku formatach. Na przykład tak: plik o poniższej zawartości:

#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
  printf( "%lf\n", pow(2., 3.) );
  return 0;
}

jest drukowany tak:

0000000  #  i  n  c  l  u  d  e     <
     043 151 156 143 154 165 144 145 040 074
     35 105 110  99 108 117 100 101  32  60
0000010  m  a  t  h  .  h  >  \n  #  i
     155 141 164 150 056 150 076 012 043 151
     109  97 116 104  46 104  62  10  35 105
0000020  n  c  l  u  d  e     <  s  t
     156 143 154 165 144 145 040 074 163 164
     110  99 108 117 100 101  32  60 115 116
0000030  d  i  o  .  h  >  \n  i  n  t
     144 151 157 056 150 076 012 151 156 164
     100 105 111  46 104  62  10 105 110 116
0000040     m  a  i  n  (  )  \n  {  \n
     040 155 141 151 156 050 051 012 173 012
     32 109  97 105 110  40  41  10 123  10
0000050            p  r  i  n  t  f
     040 040 040 040 160 162 151 156 164 146
     32  32  32  32 112 114 105 110 116 102
0000060  (     "  %  l  f  \  n  "  ,
     050 040 042 045 154 146 134 156 042 054
     40  32  34  37 108 102  92 110  34  44
0000070     p  o  w  (  2  .  ,     3
     040 160 157 167 050 062 056 054 040 063
     32 112 111 119  40  50  46  44  32  51
0000080  .  )     )  ;  \n          
     056 051 040 051 073 012 040 040 040 040
     46  41  32  41  59  10  32  32  32  32
0000090  r  e  t  u  r  n     0  ;  \n
     162 145 164 165 162 156 040 060 073 012
     114 101 116 117 114 110  32  48  59  10
0000100  }  \n  \n
     175 012 012
     125  10  10
0000103

Powyższy efek osiągnięto używając systemowego programu od: od -Ad -cb -td1 -w10 a.c

Najpierw jest numer bajtu od początku pliku. Później zawartość tekstowa. kolejne trzy linie zawierają zawartość każdego baju wyświetlaną dziesiętnie, szesnastkowo i ósemkowo.

Podpowiedzi

 1. Można przećwiczyć pytanie o nazwę pliku i otwieranie go w trybie dowolnym (tekstowym lub binarnym) oraz czytanie linia po linii lub bajt po bajcie. Ale czytanie w trybie tekstowym ogranicza możliwości programu!

 2. Równie dobre rozwiązanie to takie w którym program czyta ze standardowego wejścia. Żeby móc czytać również pliki binarne — trzeba czytać je bajt po bajcie (znak po znaku) używając albo funkcji getc(stdin) albo funkcji scanf("%c", $znak).

 3. Można również zaprogramować rozwiązanie w którym program po uruchomieniu sprawdza jak został wywołany i w zależności od liczby parametrów albo czyta ze standardowego wejścia (tylko nazwa programu) albo dodatkowy parametr traktuje jako nazwę pliku. Przykładowy program wygląda tak:

  /*
   * czytanie.c
   *
   * Copyright 2016 wojciech myszka <myszka@norka>
   *
   * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   * it under the terms of the GNU General Public License as published by
   * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   * (at your option) any later version.
   *
   * This program is distributed in the hope that it will be useful,
   * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   * GNU General Public License for more details.
   *
   * You should have received a copy of the GNU General Public License
   * along with this program; if not, write to the Free Software
   * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
   * MA 02110-1301, USA.
   *
   *
   */
  #include <stdio.h>
  int main(int argc, char **argv)
  {
    FILE * plik;
    if ( argc == 1 )
    {
      printf("Tylko jeden argument (nazwa programu)" \
          " -- czytam z stdin\n");
      plik = stdin;
      /* Takie podstawienie można zrobić, i zmienna
       * plik będzie strukturą ze standardowym wejściem.
       */
    }
    else
    {
      printf("Argumentów wiecej, zakladam, że pierwszy" \
          " to nazwa pliku: %s\n", argv[1]);
      plik = fopen(argv[1], "r");
      if ( plik == NULL )
      {
        printf("Nie mogę otworzyć pliku!\n");
        return 2;
      }
    }
    /*
     * W tym miejscu mamy otworzony plik
     */
    char napis[100];
    int status;
    while ( ( status = fscanf(plik, "%99s", napis) ) > 0 )
      printf("status = %d : %s\n", status, napis);
    fclose(plik); // Zamykamy 
    return 0;
  }
  
 4. Inna metoda polega na wczytaniu całego pliku do tablicy, a następnie wykonaniu wszystkich operacji na danych w pamięci.

  Tablica będzie typu unsigned char, co może dziwić, ale jest to najprostszy typ pozwalający efektywnie przechowywać zawartość pojedynczych bajtów.

  /*
   * caly.c
   *
   * Copyright 2016 wojciech myszka <myszka@norka>
   *
   * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   * it under the terms of the GNU General Public License as published by
   * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   * (at your option) any later version.
   *
   * This program is distributed in the hope that it will be useful,
   * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   * GNU General Public License for more details.
   *
   * You should have received a copy of the GNU General Public License
   * along with this program; if not, write to the Free Software
   * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
   * MA 02110-1301, USA.
   *
   *
   */
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  void usage(char * name)
  {
    printf("Uzycie: \n" \
        "    %s <nazwa pliku>\n" \
        "    koncze prace!\n", name);
  }
  
  int main(int argc, char **argv)
  {
    int status;
    int dlugosc;
    char polecenie[256] = {
      "ls -l "
    };
    FILE * plik;
    if ( argc == 1 )
    {
      usage(argv[0]);
      return 1;
    }
    else
    {
      plik = fopen(argv[1], "rb");
      if ( plik == NULL )
      {
        printf("Nie moge otworzyć pliku!\n");
        return 2;
      }
    }
    fseek(plik, 0L, SEEK_END);   // Przesuwamy wskaźnik na koniec pliku
    dlugosc = ftell(plik);     // Odczytujemy długość pliku
    printf("plik ma dlugosc %d bajtow\n", dlugosc);
    /*
     * Poniżej mały żarcik. Używam funkcji system do uruchomienia
     * programu ls, który wyświetla pozycję z katalogu związaną
     * z plikiem. Można tam odczytać długość pliku.
     */
    strcat(polecenie, argv[1]);
    system(polecenie);
    /*
     * Przydzielam tablicę odpowiedniej długości
     * Typ unsigned char wybrano, bo to najprostszy
     * typ, w którym łatwo przechowywać bajty.
     */
    unsigned char * bufor = malloc(dlugosc);
    if ( bufor == NULL )
    {
      printf("Nie moge przdzielic pamieci\n");
      return 3;
    }
    rewind(plik);   //Przewijam plik na początek
    status = fread(bufor, 1, dlugosc, plik);
    if ( status != dlugosc )
    {
      printf("Cos poszlo zle!");
      free(bufor);
      fclose(plik);
      return 4;
    }
    /*
     * W tym miejscu mamy w tablicy bufor wczytany cały plik
     * możemy o przetwarzać w dowolny sposób.
     * Dostęp do i-tego bajtu pliku uzyskujemy przez
     * bufor[i]
     */
    free(bufor);
    fclose(plik);
    return 0;
  }
  
Poprzedni