Laboratorium 13: Statystyka znaków

Zadanie

Program czytający tekst (bez polskich liter!) z konsoli i podający po zakończeniu czytania danych liczbę wystąpień każdego znaku.

Podpowiedź: wszystkich znaków ASCII jest nie więcej niż 256 (mają kody w zakresie od zero do 255).

W ostatecznym rozrachunku zadanie sprowadza się do czytania tekstu znak po znaku i aktualizowaniu zapisów w tablicy o długości 256. Na koniec wystarczy wypisać kod ASCII znaku i liczbę wystąpień.

Student zaawansowany może zaryzykować stworzenie prostego wykresu słupkowego pokazującego statystykę.

End of File — EOF

Należy się kilka słów wyjaśnienia na temat pojęcia EOF.

Gdy strumień wejściowy związany jest z plikiem zdajemy sobie sprawę, że ma on skończoną długość i że nie można odczytać więcej bajtów niż w pliku jest. NA potrzeby zarządzania operacjami odczytu/zapisy w strukturze FILE opisującej otwarty plik jest wskaźnik aktualnej pozycji czytania/pisana. Na początku ustawiony jest ona na zero i mówi z którego miejsca pliku czytany będzie kolejny bajt (lub w które miejsce będzie pisany). Przesuwa się on wraz z odczytywaniem informacji. Gdy dojdzie do końca, a program próbuje odczytać kolejny bajt — następuje sytuacja nazwana „próba czytania poza końcem pliku". Wszystkie polecenia odczytu starają się poinformować program zwracając wartość zwaną EOF. (Stała o tej nazwie zdefiniowana jest w pliku stdio.h.)

Podobnie jest w przypadku czytania z konsoli (z którą normalnie stowarzyszony jest standardowy strumień wejściowy). Normalnie zakłada się, że strumień nie skończy się: gdy następuje próba czytania, a żadnych danych nie ma w kolejce — program zatrzymuje się i czeka na reakcję użytkownika.

Użytkownik może zasymulować sytuację „próby odczytu poza końcem pliku" naciskając równocześnie klawisze CTRL i D (w systemie Windows — CTRL i Z).

Informacje o napotkaniu końca pliku zwracają wszystkie funkcje czytające ze strumienia: scanf, fgetc, fgets, getc, getchar,…

i = scanf("%d%d", &a, &b);
if (i == EOF)
  printf("Napotkano koniec zbioru\n");
else if (i < 2)
  printf("Nie udało się wczytać dwu wartości\n");
else
  printf("OK\n");

Możliwe rozwiązania

Do czytania tekstu można użyć albo funkcji fgets albo skorzystać z rozwiązania zaproponowanego w Instrukcji Laboratoryjnej nr. 12.

Można też napisać program ogólniejszy, który będzie czytał dane ze standardowego wejścia aż do wystąpienia sytuacji, która nazywa się koniec pliku (EOF — End of File). Wówczas będzie można wykorzystać program do zadania ogólniejszego — stworzyć statystykę występowania „znaków" w dowolnym pliku (wykorzystując operację przekierowania standardowego wejścia).

Zadanie pomocnicze:
Napisać następujący program (o nazwie, na przykład, test.c):

#include <stdio.h>
int main()
{
  char z;
  int i;
  while ( ( i = scanf("%c", &z) ) > 0 )
    printf("z = %c i = %d\n", z, i);
  printf("Koniec\n");
  return 0;
}

Następnie należy otworzyć okno terminala (pod windowsem będzie to cmd) i przejść do kartoteki w której jest plik wykonywalny. W laboratorium wystarczy znaleźć kartotekę, w której jest plik źródłowy i wykonywalny i w menedżerze plików kliknąć prawym klawiszem myszy w „puste" miejsce między plikami, z menu wybrać otwórz w terminalu.

W kartotece tej należy utworzyć plik o nazwie, na przykład a.txt z dowolną zawartością tekstową (można też wykorzystać plik z kodem źródłowym programu)..

Uruchamiamy program w oknie cmd następującym poleceniem (zakładam, że program wykonywalny nazywa się w Windows1 test.exe):

test.exe < a.txt > b.txt

Następnie należy obejrzeć plik b.txt w notatniku.

Czy ta wiedza może się przydać do realizacji powyższego zadania?


 1. Pod linuksem będzie to po prostu test. ↩︎

Poprzedni
Następny