Laboratorium 8: Tablice (i funkcje)

Wprowadzenie

Zasadniczym tematem zajęć jest oskonalenie umiejętności operowania na tablicach (oraz używaniu ich jako parametrów funkcji).

Dodatkowym motywem jest tworzenie (w miarę) uniwersalnych funkcji (kiedy tylko istota tego co robią jest taka sama).

Statystyki tablicy

Stosunkowo prosty program, który pyta użytkownika o wymiary tablicy dwuwymiarowej (liczbę wierszy, na przykład $n$ i liczbę kolumn, na przykład $m$, a następnie wykonuje następujące czynności:

 • Organizuje miejsce na tablicę i tablice pomocnicze (czyli deklaruje wszystkie dane).

 • Wypełnia tablicę danymi Aby uprościć sobie życie zakładamy, że program wyposażony będzie w osobną funkcję wypełniającą tablicę losowymi danymi. Może ona wyglądać jakoś tak:

  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  ...
  {
    ...
    srand( time(NULL) );
    for ( i = 0; i < m; i++}
       for ( j = 0; j < m; j++ )
         tablica[i][j] = rand() % M;
  }
  

  (oczywiście, trzeba uzupełnić wszystko co potrzebne!)

 • Następnie program wylicza średnią (osobna funkcja!) i wariancję (osobna funkcja!) dla każdego wiersza i każdej kolumny oraz dla całej tablicy i wyprowadza na terminal wszystkie wyniki.

Dostępne jest najprostsze ćwiczenie pozwalające przekazać tablicę dwuwymiarową do funkcji.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void drukuj(int n, int m, int z[n][m])
{
  int i, j;
  for ( i = 0; i < n; i++ )
    for ( j = 0; j < m; j++ )
      printf("%d\n", z[i][j]);
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int i, j;
  int N = 3;
  int M = 5;
  int a[N][M];
  for ( i = 0; i < N; i++ )
    for ( j = 0; j < M; j++ )
      a[i][j] = rand() % 20;
  for ( i = 0; i < N; i++ )
  {
    for ( j = 0; j < M; j++ )
      printf("%10d,", a[i][j]);
    printf("\n");
  }
  drukuj(N, M, a);
  return 0;
}

Zadanie może być wykonane na dwa sposoby: korzystając z deklaracji tablic (jak w powyższym ćwiczeniu) albo przydzielając na nie pamięć w sposób dynamiczny (korzystając z funkcji malloc1). Tu jest ściąga.


 1. Skorzystanie z funkcjiu malloc wymaga dodania wiersza #include <stdlib.h>↩︎

Poprzedni
Następny