Laboratorium 4: Funkcje. Metoda połowienia

1 Metoda połowienia

1.1 Wprowadzenie

1.1.1 Liczby zmiennoprzecinkowe

Dotychczas wykonywane zadania operowały na liczbach całkowitych. Dziś pierwsze zajęcia gdzie skorzystamy z bardziej zaawansowanych typów liczbowych — zmiennoprzecinkowych.

Typy takie są dwa (no, właściwie trzy):

 1. float — podstawowy, trzydziestodwubitowy o niezbyt wielkim zakresie i niezbyt wielkiej precyzji.
 2. double — sześćdziesięcioczterobitowy.
 3. long double o długości 128 bitów (raczej rzadko stosowany).

Pewne pojęcie o błędach wprowadzanych podczas długotrwałych (i wrednych) obliczeń pokazuje poniższy program1

#include <stdio.h> 
int 
main () 
{ 
  float s; 
  double d; 
  long double e; 
  int i; 
  s = d = e = 0.5; 
  for ( i = 1; i <= 100; i++ ) 
  { 
    s = 3.8F * s * ( 1.F - s ); 
    d = 3.8 * d * ( 1. - d ); 
    e = 3.8L * e * ( 1.L - e ); 
    if ( i % 10 == 0 ) 
      printf ("%5i␣%11.5f␣%11.5lf␣%11.5Lf" \ 
          "%11.2lf␣%11.2Lf␣\n", \ 
          i, s, d, e, \ 
          ( (double) s - d ) / d * 100, \ 
          ( (long double) s - e ) / e * 100); 
  } 
  return 0; 
}

(Uwaga: W powyższym listingu zwracam uwagę na jedyną instrukcję drukowania. Jest ona długa i żeby lepiej mieściła się na stronie podzieliłem ją na krótsze fragmenty. Na końcu każdej linii występuję znak \, który informuje, że poniżej zawartość jest kontynuowana.)

Program wylicza kolejne wartości ciągu:

$$\begin{matrix} {x_{n + 1} = ax_{n}(1 - x_{n})} \ \end{matrix}$$

w pojedynczej, podwójnej i rozszerzonej precyzji, drukuje co dziesiąty wynik dodatkowo podając procentowy błąd wartości wyliczonej w pojedynczej precyzji w porównaniu do wyniki w uzyskanego z precyzji wyższej.

Zwracam uwagę na konsekwentne stosowanie przyrostków określających typ stałej (3.8 vs 3.8F vs 3.8L) oraz operatora rzutowania (konwersji: ( (double) s - d ) / d * 100).

To co nalezy zapamiętać, to to, że liczby zmiennoprzecinkowe to zupełnie co innego niż liczby rzeczywiste znane z analizy matematycznej!

1.1.2 Funkcje (standardowe)

Drugą „nowością” są funkcje. Bez funkcji nie ma języka C. Natomiast samo pojęcie funkcji w językach programowania zostało zapożyczone z matematyki. Bardzo wiele praktycznych obliczeń wymaga korzystania, na przykład, z wartości funkcji trygonometrycznych $\sin(x)$ czy $\log(x)$.

Nie zastanawiając się jaki jest sposób (algorytm) wyliczania wartości $\cos(x)$ śmiało wpisujemy takie wyrażenie zakładając, że prowadzący obliczenia znajdzie jakąś metodę żeby tę wartość wyliczyć.

Podobne jest w przypadku języków programowania. Do dyspozycji mamy różne funkcje, w tym trygonometryczne. Nie musimy się martwić o to w jaki sposób są wyliczane. Ktoś za nas je już zaprogramował i umieścił w „bibliotece” (matematycznej) funkcji.

Aby móc z funkcji trygonometrycznych (i innych matematycznych) skorzystać trzeba wykonać pewne „magiczne” czynności:

 1. Po pierwsze trzeba umieścić wiersz o postaci

  #include <math.h>
  

  gdzieś obok (przed albo po) #include <stdio.h>. Ponieważ, podobnie jak każda zmienna przed pierwszym „użyciem” musi być zadeklarowana — zadeklarowane muszą być również funkcje. Linia ta wczytuje plik zawierający deklaracje podstawowych funkcji matematycznych. Ale to nie wszystko.

 2. Wszystkie funkcje dodatkowe przechowywane są w bibliotekach. Musimy komputerowi powiedzieć, aby podczas budowania naszego programu zajrzał do właściwych bibliotek. W przypadku programu geany z menu wybieramy Zbuduj $\rightarrow$ Zdefiniuj polecenie budowania. W otwartym oknie klikamy w zakładkę „Buduj” i w okienku opisanym Build/Buduj do istniejącej tam zawartości (gcc -Wall -pedantic -o "%e" "%f") na końcu dodajemy "-lm" i mamy: gcc -Wall -pedantic -o "%e" "%f" "-lm" Na koniec klikamy OK.

1.1.3 Funkcje (użytkownika)

Korzystanie z funkcji nie jest wcale skomplikowane. Zwracam uwagę, że najprostszy program w C:

#include <stdio.h> 
 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
    printf("Ala ma kota"); 
    return 0; 
}

składa się z jednej funkcji o nazwie main. Przy czym, użytkownik nigdy jej nie używa (wywołuje). Używa jej system operacyjny: aby uruchomić program wywołuje funkcję main.

Stworzenie nowej funkcji nie jest specjalnie skomplikowane. Trzeba:

 1. Wybrać dla niej nazwę.
 2. Zdecydować ile parametrów wejściowych będzie miała funkcja (funkcja ilu zmiennych). Tu podejmujemy również decyzję o ich typie.
 3. Zdecydować jakiego typu wartości zwracać będzie funkcja.
 4. Opracować algorytm działania funkcji (jej program).

Nasza funkcja będzie się nazywała „mój sinus” (my_sin). Będzie miała jedną zmienną $x$ typu double. Zwracać będzie wartości typu double. A jej algorytm będzie dosyć prosty:

$$\begin{matrix} my\_\sin(x) = \sin(x/180 \ast \pi) \ \end{matrix}$$

czyli argument jest konwertowany ze stopni na radiany i dla tej wartości wyliczana jest wartość standardowej funkcji sinus.

double my_sin(double x) 
{ 
  return sin(x / 180. * 3.14); 
}

Z funkcji można skorzystać w następujący sposób:

  x = 90. 
  printf("sin(%f)=%f\n", x, my_sin(x));

Polecenie return odgrywa bardzo ważną rolę: mówi, która z wyliczonych w funkcji wartości2 ma być użyta gdy wyrażenie my_sin(x) pojawi się gdzieś po prawej strony znaku równości. Właśnie ta, która pojawi się jako argument plecenia return.

Kompletny program3 wygląda tak:

#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
double my_sin(double x) 
{ 
  return sin(x / 180. * 3.14); 
} 
 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
  double x; 
  x = 90.; 
  printf( "sin(%f)=%f\n", x, my_sin(x) ); 
  return 0; 
}

Ponieważ każdy obiekt (zmienna, funkcja,…) musi być zadeklarowana przed pierwszym użyciem — funkcja my_sin() zadeklarowana jest przed funkcją main()!

Jeżeli funkcja wywołuje podczas obliczeń samą siebie — nazywa się rekurencyjną.

1.2 Metoda połowienia: postawienie problemu

 1. Zadanie jest proste. Mamy funkcję $f(x)$ ciągłą i taką, że na końcach pewnego przedziału $\lbrack A,B\rbrack$ $f(A)f(B) < 0$. Zatem, funkcja ta zmienia znak w przedziale $\lbrack A,B\rbrack$ (co najmniej raz) ma zatem (co najmniej jedno) miejsce zerowe w tym przedziale.
 2. Przedział $\lbrack A,B\rbrack$ dzielimy na pół (wyznaczając odpowiednio punkt $C$).
 3. Odrzucamy ten z przedziałów $\lbrack A,C\rbrack$, $\lbrack C,B\rbrack$ w którym funkcja nie zmienia znaku (to znaczy ma ten sam znak na końcach przedziału).
 4. Postępowanie prowadzimy tak długo, aż długość przedziału $\lbrack A,B\rbrack$ będzie mniejsza od zadanej liczby $\varepsilon$.

Schemat blokowy wygląda jakoś tak:

graph LR start([Start]) --> ala["C=(A+B)/2"] ala --> przedzial{"f(a)*f(c)<0"} przedzial --> |TAK| Be[B = C] przedzial --> |NIE| Aa[A = C] Be --> koniec{"fabs(A-B)> EPS"} Aa --> koniec koniec --> |TAK| ala koniec --> |NIE| stop([STOP])

Uwaga: Obliczenia najprościej wykonać dla funkcji sin()4 wybierając $0 < A < 3$ i $3,5 < B < 6$ albo albo my_sin() (wybierając wartości z zakresu, na przykład $0 < A\ < 30$ i $100 < B < 240$).

Powyższe zadanie można również zaprogramować korzystając z rekurencji!

Zadanie do zrobienia

 • Zaprogramować metodę połowienia.
 • Zaprogramować metodę połowienia wykorzystując funkcje (minimum dwie: pierwsza to funkcja, której miejsca zerowego szukamy, druga — metoda połowienia).
 • Zaprogramować zadanie metodą rekurencyjną.

 1. W programie są celowo umieszczone błędy! ↩︎

 2. No dobra! Nasza funkcja wylicza tylko jedną. Ale i tak! ↩︎

 3. Można z niego skorzystać, ale zawiera błędy! ↩︎

 4. Ale pomysły ambitniejsze będą mile widziane! ↩︎

Poprzedni
Następny