Metoda połowienia

Poniżej w pełni funkcjonalny program w Blockly realizujący metodę połowienia. Program można dowolnie zmieniać i modyfikować. Po odświeżeniu strony powróci do postaci pierwotnej.

To co warto obejrzeć to wyniki pośrednie (należy uaktywnić „szary bloczek” w funkcji zerow (pod koniec pętli). Można też zmieniać wartość parametru E (epsilon) żeby zobaczyć jaki ma to wpływ na dokładność obliczeń. Aktualnie program szuka miejsca zerowego funkcji sinus. Można jednak zmodyfikować funkcję f. Warto rozpocząć od zwiększenia wartość E — przyśpieszy to obliczenia. Dodałem możliwość uruchamiania programu krok-po-kroku. Aby ją aktywować najpierw należy kliknąć klawisz Parsuj JavaScript, a później klawisz krok-po-kroku.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż. adiunkt

Tak się tylko rozglądam…