Programowanie w języku C

Na Wydziale Mechanicznym prowadzę ten przedmiot na kierunkach Mechatronika oraz Robotyka i Automatyka Przemysłowa.

Sytuacja jest zagmatwana, gdyż oczekiwania odnośnie kompetencji absolwentów obu tych kierunków są identyczne, można je określić krótko: potrafią w praktyce używać tego języka programowania.

  • Natomiast zajęcia na kierunku Mechatronika prowadzone są w trybie 30 godzin wykładu i 30 godzin zajęć praktycznych (przy komputerze) zwanych Laboratorium.
  • Zajęcia na kierunku Robotyka i Automatyka Przemysłowa prowadzone są w trybie 15 godzin wykładu i 30 godzin zajęć praktycznych (przy komputerze) określanych jako Projekt.

Wykład prowadzę ja, zajęcia projektowe i laboratoryjne prowadzone są przez

w różnych proporcjach.

Informatyka I
W10RAP-SI0007
Wprowadzenie do informatyki
W10MTR-SI0035