Dydaktyka

Informacje będą sukcesywnie przenoszone ze starej strony…

Prowadzę zajęcia dydaktyczne w trzech grupach tematycznych:

  1. Technologie Informacyjne. W różnych latach na różnych kierunkach Wydziału Mechanicznego. Obecnie część tych zajęć prowadzą również: dr Jakub Słowiński, dr Maciej Panek i czasami dr Justyna Krzak oraz dr Mirosław Bocian i dr Mariusz Hasiak. Również w języku angielskim.
  2. Informatyka I czyli programowanie w języku C. Zajęcia (wykład i część laboratoriów) prowadzę na kierunku Robotyka i Automatyka Przemysłowa oraz Mechatronika Wydziału Mechanicznego.
  3. Metody numeryczne, na 7. semestrze kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym.
  4. Sieci komunikacyjne na 1. semestrze kierunku Mechatronika (studia II stopnia) na Wydziale Mechanicznym.
  5. Zastosowanie programu MATLAB w zagadnieniach inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Swojego czasu prowadziłem również zajęcia

  • Administracja systemem Unix (semestr zimowy, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) i Laboratorium z metod numerycznych (dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej).
  • Publikacja techniczna (eksperymentalny kurs dla IPS Wydziału Mechanicznego, semestr letni 2008/2009).
  • Projektowanie i analiza wyników eksperymentu (dla IPS Wydziału Mechanicznego) — semestr zimowy 2009/2010.

Sporadycznie prowadzę zajęcia laboratoryjne (przy komputerze) z Mechaniki Analitycznej; ostatnio w języku angielskim.

Metody numeryczne
Podstawowe informacje
Metody numeryczne